Αντιολισθηρές Ράμπες – Δάπεδα με ραβδωτή επιφάνεια

Οι αντιολισθηρές ράμπες συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δαπέδων, η οποία πρέπει να πληροί πολύ συγκεκριμένες κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Οι αντιολισθηρές ράμπες της LEVELING ακολουθούν τα πιο σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα και συμμορφώνονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, επιτυγχάνοντας μέγιστη αντοχή και εκτεταμένη διάρκεια ζωής ενώ υπερέχουν σημαντικά και στον τομέα της αισθητικής.

Η χρήση τους ενδείκνυται σε χώρους στάθμευσης, υπόγεια και γενικά επιφάνειες με κλίση από τις οποίες διέρχονται οχήματα και πεζοί, ώστε να μετριαστεί η ολισθηρότητά τους. Εκτός του ότι είναι η μοναδική κατάλληλη επιλογή για κεκλιμένα επίπεδα, στα σημαντικά πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η ταχεία κατασκευή, το χαμηλό κόστος και η παντελής απουσία ρηγματώσεων (σκασίματα). Η Leveling παράγει μία ευρεία γκάμα αντιολησθηρών ραμπών, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.